Search form

Markus 13:22

22Ta duttál yù ira nga mattákiristu ánna yù ira nga mattá-ábbilinán, á aru yù ipasingad da nga panákkilalán nga makapállâ, tapè ilogò da nakuan mássiki yù ira piníli ni Namarò ta tatole na.