Search form

Markus 13:31

31Duttál yù ággaw nga awánin yù dabbuno ánna yù lángì ánna ngámin nga ajjan nira. Ngam ari bulubugá mapatalián yù ubobuk ku,” kun ni Apu Kesu.