Search form

Markus 13:4

4Á kinagi ra kuna, “Kagiam mungè nikami nu anni yù ággaw nga kesimmu na danniaw nga kinagim gangù nga meyannung sù mangilin nga kapilliá. Á anni yù panákkilalán ta duttál yù kapalurò na?”