Search form

Markus 14:10

Pangigagánge ni Kudas ta Pappagápù na kâ Apu Kesu

Mattiu 26:14-16; Lukas 22:3-6

10Á si Kudas Iskariote, nga mebiláng sù ira mapulu duá nga sinullà ni Apu Kesu, minay laguk sù gián nayù ira kátannangán nga pári na Kudio, tapè makitarátu nira ta ipagápù na si Apu Kesu.