Search form

Markus 2:27

27Ta pinarò ni Namarò yù tolay, nga ari megapu sù ággaw nga ággibannák, ngam sinullà na yù ággaw nga ággibannák megapu sù máwák na tolay nga magibannák.