Search form

Markus 3:34

34Nilipilipe na yù ira nagarimummung kuna, á kinagi na, “Danniaw ira yù pannakayenâ ánna pannakawáwwagì!