Search form

Markus 4:35

Pagimammatan ni Apu Kesu yù Baggiu

Mattiu 8:23-27; Lukas 8:22-25

35Á ta pajjibbà, kinagi ni Apu Kesu sù ira makituddu kuna, “Et tamin, ta dumákì ittam ta dammáng na bebay,” kun na.