Search form

Markus 7:13

13Á ta kunnian potuán naw yù ubobuk ni Namarò megapu sù kustombare naw nga ituddu naw sù ira ánâ naw. Á aru yù akkuán naw nga kunniaw,” kun ni Apu Kesu sù ira Parisio ánna sù ira káruán nga mesturu na Kudio.