Search form

Markus 7:2

2Á nemámmatád da yù ira káruán nga makituddu kâ Apu Kesu, nga kumán nga arád da paga binaggawán yù limá ra ta kunnay sù ituddu nayù tunung.