Search form

Markus 7:26

26Á ari Kudio yù babay, ta Sirupinisia yù ikáttole na. Á inikomá na kâ Apu Kesu ta palawanan na yù anitu sù anâ na.