Search form

Markus 7:33

33Á inilillì ni Apu Kesu yù umal sù ira káruán nga tatolay. Á initulâ ni Apu Kesu yù amassisiddu na sù talingá na. Á niluluán na, á inisiggek na sù jilá na.