Search form

Markus 8:14

Ituddu ni Apu Kesu sù ira Tudduán na ta Mappalán ira sù Ituddu nayù ira Parisio ánna yù Ituddu ni Erodo

Mattiu 16:5-12

14Pakabarabarange ri Apu Kesu, náttamán nayù ira tudduán na yù bálud da, á ajjan lâ nira yù táttádday nga bullung nga pán sù barangay.