Search form

Markus 8:20

20“Á sù paggaddagadduâ ta pitu bullung nga pán sù ira appátaribu nga tatolay, pígiá yù napannu nga lappi nga nangipayyán naw ta buná ra?” kun ni Apu Kesu nira. “Pitu,” kud da.