Search form

Mattiu 10:13

13Á nu magayáyâ ira nga mamaddulò nikayu, á kuruk nga abbágán na ira ni Namarò megapu sù pamindision naw nira. Ngam nu manakì ira nga mangálliuk nikayu, arán na ira abbágán ni Namarò, nu ari sikayu galâ yù abbágán na.