Search form

Mattiu 10:32

Yù ira Makatákkilála kâ Apu ánna yù ira Mappasirán

32Á namappalán si Apu Kesu, á kinagi na, “Á yù ira nga makkagi ta pakiyápu ra nikán ta arubáng na tatolay, aggira gapay yù kagiak ku kâ Ammò ku ta lángì.