Search form

Mattiu 11:4

4Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Manoli kayu, ta en naw kagian kâ Kuan yù ngámin nga naginná naw ánna yù nasingan naw saw giák ku.