Search form

Mattiu 12:21

21ánna umay kuna yù ira ngámin makkakerumá nga tatolay,

gapu ta matákkilalád da ta aggina yù iddanamád da.”