Search form

Mattiu 12:35

35Yù napiá nga tolay, tuppálan na yù napiá nga naggapu sù napiá nga nonò na. Á yù narákè nga tolay, kitarákè yù ággangnguá na ánna ággubobuk na megapu sù narákè nga nonò na.