Search form

Mattiu 12:49

49Á sinonnâ na yù limá na ánna inituddu na yù ira sinudduán na nga ajjan tán, á kinagi na, “Masingam mu yawe ira, nga kunnay sù yenâ ánna yù ira wáwwagì.