Search form

Mattiu 15:28

28Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù babay, “Tíyá, mapalurò laguk yù ikáyâ mu megapu sù napasigaggà nga ángngikatalà mu nikán.” Á dagarágâ nga nammapiá yù anâ nayù babay.