Search form

Mattiu 15:34

34Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Pígiá bullung nga pán yù ajjan nikayu?” kun na. “Pitu bullung nga pán, ánna ajjan baddì nga sirá gapay,” kud da kuna.