Search form

Mattiu 15:6

6á arán nen máwák nga abbágán yù ira darakal na. Á gapu ta kunnian yù ángngituddu naw, inuli naw yù ubobuk ni Namarò tapè tuttulan naw yù ággangnguá naw!