Search form

Mattiu 16:17

17Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kuna, “Napiá yù ággiám mu, Simon, nga anâ ni Jona! Ta ari tolay yù nangipakánnámmu nikaw sawe nga kinagim, nu ari galâ yù Yámà nga ajjan ta lángì.