Search form

Mattiu 16:20

20Á kabalin na nakkagi kâ Eduru karanniaw, pinappalán na laguk yù ira sinudduán na ta arád da iparámak ta aggina si Kiristu nga Mammaguray nga sinullà ni Namarò.