Search form

Mattiu 16:6

6Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Magimuguk kayu ánna mappalán sù áppalappák ta pán nayù ira Parisio ánna Sadusio,” kun na nira.