Search form

Mattiu 16:9

9Arán naw paga kánnámmuán? Arán naw panò manonò yù límá bullung nga pán nga nepakán sù ira límáribu nga lálláki, ánna pígiá nga lappi yù nonnuk naw nga buná ra?