Search form

Mattiu 18:21

Yù Mesimmu sù Tolay nga Manakì Mamakomá sù Kabbulun na

21Á minay laguk si Eduru kâ Apu Kesu, á iniyabbû na, “Apu, ta ángngarigán, nu ajjan yù kabbuluk ku nga makaliwâ nikán, mamepígiá panò yù pamakomâ kuna? Mameppitu panò?” kun ni Eduru.