Search form

Mattiu 18:24

24Á pamegapu na nga mattuki sù pagatù na, iniyánge ra ta arubáng na yù tádday nga jinibu yù gatù na.