Search form

Mattiu 18:25

25Á gapu ta awán bulubugá ta awayyá na nga mappagá, ipeláku nayù patul laguk ánna yù atáwa na konsu yù ira ánâ na, ánna yù ngámin nga kukuá ra, tapè mapagán yù gatù na.