Search form

Mattiu 19:8

8Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nataggâ garè yù ulu naw, á yáyù nga inanugù ni Moyses ta igúnge naw yù atáwa naw. Ngam ari nga kunnian áddè ngaw sù ngaw o-olu nga ággaw.