Search form

Mattiu 2:10

10Á nerallà yù pagayáyâ da megapu sù bituan, nga nangituddu sù gián nayù abbing.