Search form

Mattiu 2:11

11Á simillung ira sù balay, á nasingad da yù abbing kâ Maria nga yená na. Á namalittúkak ira nga nakimoray sù abbing. Á binukatád da laguk yù kárgá ra, tapè ilawád da yù nanginá nga kukuá ra. Á iniyawâ da kuna yù buláwán ánna duá kaláse nga bábbanguk, nga insensu ánna mirrá.