Search form

Mattiu 22:14

14Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Aru yù ira nga agálán ni Namarò nga tumuttul kuna, ngam baddì lâ yù ira napíli na nga mesipà kuna.”