Search form

Mattiu 23:19

19Ari panò kuruk nga kunnay kayu ta buling! Anni panò yù kangilinán? Mangilin panò yù iyátáng na tolay kâ Namarò, nu ari galâ megapu ta nepotun sù mangilin nga ángngiyátangán?