Search form

Mattiu 23:2

2“Yù ira mesturu nga mangituddu ta rilision ánna yù ira Parisio, ajjan yù pakáwayyá ra nga ibukalán yù tunung ni Namarò nga inipetúrâ na kâ Moyses.