Search form

Mattiu 23:28

28Á kuruk nga karannian yù keyarigán naw, ta kunnay ta napiá ánna matunung kayu ta ánninganán na tatolay, ngam narákè yù unak naw, ta áppè pípiá kayu nga minálliwâ.”