Search form

Mattiu 23:3

3Á yáyù nga kurugan naw ánna tuppálan naw laguk ngámin yù kagiad da nikayu. Ngam arán naw párigán yù akka-akkuád da, ta arád da tuppálan yù ubu-ubobugad da.