Search form

Mattiu 23:4

4Á aru yù ilannà da sù tunung nga ipakuá ra nikayu, nga narigâ nga mapalurò, nga kunnay ta narámmà nga ipakáttu ra nikayu, ngam arád da kayu bulubugá abbágán nga mangáttu.