Search form

Mattiu 24:13

13Ngam yù ira nga makeyattam sù jigâ, nga napasigaggà yù panguruk da nikán ta áddè ta pagáddekán, meyígù ira nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè.