Search form

Mattiu 24:49

49Á yáyù nga palapalutan na laguk yù ira kábulun na nga aripan. Á yá lâ tángngagan na yù makipakán ánna makipappissán sù ira minággillellaw.