Search form

Mattiu 24:6

6Á marámak naw sangaw yù ira makigerrá nga aranni nikayu ánna yù ira makigerrá gapay sangaw ta arayyu nga lugár. Ari kayu mabburung nu mamegapu danniaw, ta máwák nga mesimmu danniaw, ngam ari paga yaw yù pagáddekán na dabbuno.