Search form

Mattiu 25:15

15Iniyawâ na yù límá ribu sù tádday nga aripan na. Á duá ribu yù iniyawâ na sù mekaruá. Á maribu yù iniyawâ na sù mekatallu, ta iniyawâ na sù ira katággitádday yù meyannung sù pakáwayyá na. Á kabalin na nangiyawâ nira, nánaw laguk.