Search form

Mattiu 26:14

Yù Pangitarátu ni Kudas sù ira Maggápù kâ Apu Kesu

Markus 14:10-11; Lukas 22:3-6

14Á kabalin na yaw, nánaw yù mekamapulu duá nga sinudduán ni Apu Kesu, nga mangngágan ta Kudas Iskariote, á minay sù gián nayù ira kátannangán nga pári.