Search form

Mattiu 27:34

34Á iniyawâ da nakuan kâ Apu Kesu yù binaráyáng nga nakirugán ta uru nga napè, nga ámmannay ta anutù. Ngam ta pakakákkâ na kuna, arán na ininum.