Search form

Mattiu 27:41

41Á yù ira kátannangán nga pári, yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung ánna yù ira karakalán, kunnian gapay yù ángnguyo ra kuna.