Search form

Mattiu 27:49

49Ngam yù ira káruán nga tatolay, kinagi ra, “Magiddak ittam lábbì, tapè masingat tam nu umay si Elias nga mangiyígù kuna,” kud da.