Search form

Mattiu 27:54

54Á yù kapitán ánna yù ira suddálu na nga magguárdiá kâ Apu Kesu, pakasingad da ta nallunik ánna yù ngámin nga nesimmu, á nepallà yù assing da. Á kinagi ra, “Kuruk nga Anâ ni Namarò yaw lagugam!” kud da.