Search form

Mattiu 27:7

7Á kabalid da nakkaká-ubobuk, ed da laguk inigátáng yù pirâ ta dabbun nayù mináddamili, nga pabbalinad da ta pangitanamád da sù ira ari Kudio.