Search form

Mattiu 27:8

8Á yáyù nga mangngágan yane katanamán ta Naragán ta áddè kunangan, gapu ta ginátáng da sù kuártu nga pagá nayù inángà nayù pinapáte ra.