Search form

Mattiu 28:11

Yù Iniránuk nayù ira Suddálu nga Nagguárdiá

11Á páno nayù ira bábbay, nánaw gapay yù ira káruán nga suddálu nga nagguárdiá, á minay ira ta ili na Jerusalem tapè iránuk da sù ira kátannangán nga pári yù ngámin nga nesimmu.